Bele Gabrića 23, Subotica
+381 24 520 455
jksprojektovanje@gmail.com
PROJEKTOVANJE

JKS Projektovanje, građenje i inženjering d.o.o. Subotica je sa investitorom od ideje do gotovog proizvoda, od prve skice do useljenja ili započinjanja delatnosti u poslovnom objektu. Stručni tim pomaže investitoru da svoje ideje realizuje na najracionalniji i najbrži način, uz sagledavanje celokupnog projekta i učestvovanje u njemu u funkciji i obimu za koji se zajednički zaključi da je najefikasniji.

JKS Projektovanje, građenje i inženjering d.o.o. Subotica danas iza sebe ima veliki broj urađenih projekata i izgrađenih objekata.

Za oblast projektovanja posedujemo sledeće licence:
310 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje
381 - Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada
Sve ostale neophodne licence obezbeđujemo putem saradnika preduzeća.

Od usluga koje nudimo izdvajamo:

Urbanizam: urbanističko planiranje (planovi detaljne regulacije i prostornog planiranja), projekti parcelacije, urbanistički projekti.

Projektovanje: izrada idejnih rešenja i projekata za sve vrste objekata (IDR i IDP), izrada projekata za građevinsku dozvolu (PGD), izrada projekata za izvođenje (PZI), projekti adaptacija i rekonstrukcija.

Ozakonjenje: projekti za ozakonjenje objekta (legalizacija), projekti izvedenog stanja.

Ostalo: konsalting za arhitektonsko projektovanje i urbanističko planiranje, usluge iz oblasti imovinsko pravnih poslova, izrada studija izvodljivosti.